Toestemming

 

Wet AVG: 

Alle foto's en video's die ik op  mijn site / praktijk gebruik mogen gebruikt worden .

Hiervoor is toestemming verleend door desbestreffend persoon of wel wettelijk vertegenwoordiger.